27 jun

Godt Fiske

Godt Fiske

Sesongen er nå godt i gang, men har vært preget av skikkelig drittvær, og dårlig bitt for laksen. Likevel er det fisket 107 laks, og 493,7 kg i skrivende stund. 30 laks er satt ut, med til sammen 162,6 kg. Hovedinnsiget av fisk er nå godt i gang, og vi regner med at fisket tar av med siste døgns nedbørsmengder, og elva er i øyeblikket over 40 m3 og stigende. For reproduksjonen i elva er det litt bekymringsfullt at 36 hunnlaks er fanget, og bare 13 er satt ut, og vi håper at flest mulig hunnlaks blir gjenutsatt. Siden vi har døgnkvote på 2 laks under/eller inntil 80 cm, så vil en laks på 80 cm være ca 5 til 5,3 kg i godt hold. Vi oppfordrer til at det settes ut flest mulig hunnlaks i elva, slik at vi sikrer nok gytefisk. Andelen av hann laks på elva kommer til å øke framover, og vi håper gammel rekorden på 16,3 kommer til å ryke. Bildet ovenfor er Elias Larsen fra Gibostad, med 2 flotte lakser landet tidligere i dag. Han er en av de yngste fiskerne vi har i elva, og det er gledelig å se at rekrutteringen er tilstede.  Skitt Fiske, og god sommer.

 

Mvh

Leder: Per Øyvind Winther