24 jun

OPPSUMMERING SÅ LANGT

OPPSUMMERING SÅ LANGT

Da er sesongen er godt i gang, å vi gjør opp status så langt. Det har vært stor vannføring og kaldt vann helt siden sesongen ble sparket i gang 1 juni. Så langt er det fisket 96 laks totalt i skrivende stund. En undersøkelse i fangstsystemet forteller at det ble satt ut 18 laks mellom 1 juni, og 15 juni. 9 laks ble avlivet, mens en av de var oppdrettslaks i perioden. Etter 24 dagers fiske er vi på totalt 96 laks. 74 laks er fanget, mens 22 laks er satt ut. Av de 22 laks som er satt ut har fiskerne rapportert at 8 ho-laks var over >7 kg, 9 laks mellom 3< 7 kg, og 2 laks < 3 kg, men 3 laks er registrert som ukjent. Fordeling av kjønn på avlivet laks fordeler seg slik, og av de 74 innmeldte laks, har fiskerne har meldt inn at 24 stk er hann-laks, 9 definert som ukjent, mens hele 41 er ho-laks. Det er fortsatt tidlig i sesongen, å det er ikke registrert fangst ovenfor sone 4 enda, men vi antar at laksen snart finner veien til de øverste sonene. Det ble mye tall i denne status oppdateringen, men det er greit å kunne vise litt tall på hva som er avlivet og hva som er satt ut. Vi kan ikke belyse nok viktigheten av og sette ut ho-laks over 80 cm, å vi må være forsiktige med uttaket, slik at elva er sikret nok gytebestand til høsten, enten du fisker på elve sonene, eller på vanna. Det er fortsatt mye støing på tur ut av elva, og den må behandles skånsomt, å settes ut igjen. Bildet av gutten med laks er forøvrig den nyfødte laksefiskeren Aron Pedersen med en laks på 7,3 kg. Tillatelse er gitt for å bruke bildet. Husk også at det skal rapporteres fortløpende, og husk rullerende fiske, og for alle del ikke gro fast på fiskeplassene, men bruk hele den fantastiske elva. Ett godt ordtak sier at vær mot andre, som du vil at de skal være mot deg.

Da ønsker vi alle en god sommer.

Skitt fiske alle sammen.

 

Mvh

 

Formannen og Styret.