Fiskeregler/kortpriser

 

 

Fiskeregler 2022.

 

FISKETIDER: Fiskesesongen starter 1. juni kl. 00:00 og avsluttes 14. september kl. 24:00.. Ordinær sesong for laks starter 15.06 til 31.07Fra den 01.09. kl. 00:00 til og med den 14.09. kl. 24:00 er det tillatt å fiske etter sjøørret i sone 1, sone 2, samt alle vatna, men ikke nærmere enn 200 m fra inn- og utløps elv. Fisketid på sjørøye starter 01.07 og varer til 20.08 kl.00.00. Som fiskedøgn regnes kalenderdøgn fra kl 18.00 til 14.00 påfølgende dag. Mellom kl 14.00 og 18.00 hver dag, kan det fiskes på vatnene for kortkjøpere. Fra onsdag kl 18.00 til torsdag kl 18.00 gjelder kun andels og grunneierkort.

KVOTEBESTEMMELSER: To laks under 80 cm pr. døgn. Personlig kvote på 2-to hannlaks over 80 cm pr. sesong. Hannlaks over 80 cm inngår i døgnkvoten. Døgnkvote på 8 sjørøyer. Årlig totalkvote for vassdraget på 200 sjørøyer. Døgnkvote på 5 sjøørret. Fangstrapportering skal derfor skje fortløpende. Oppdrettslaks og Pukkellaks skal avlives og rapporteres. Gjenutsatt fisk teller ikke på kvoten.  Fiskedøgnet avsluttes ved oppnådd avlivet døgnkvote uansett art.

REDSKAP OG UTSTYR: Fra 1 juni til 14 juni, kl.00.00, er det kun tillatt å fiske med en enkelt krok uansett redskap, og all villaks skal settes ut, døgnet avsluttes om du må avlive villaks i denne perioden.  Fra 15.06 til 14.09 kl.00.00 er det kun tillatt med maksimalt tre enkeltkroker eller en-1 trippelkrok uansett redskap. Forbud mot fiske med reke eller agnfisk, og oter. Det er ikke adgang til å bruke huk/klepp ved landing av laks. Fra den 20.07 er det ikke tillatt å bruke sluk/wobbler på elvestrekkene. Ved fiske fra båt er det tillatt å benytte inntil to stenger pr. båt, men kun en stang pr. person. Det anbefales og klemme inn mothaker på kroker fra 01.08 siden ordinær sesong for villaks er over.

FORBUDSOMRÅDER: Ved bruk av båt Fra Sjøfossen og ut til elvemunningen ved Rørnes, i hele sone 2, og ovenfor Svanelvbrua, samt hele sone 6 til nedre Lombola ved Lille Svanvatn. For hele vassdraget gjelder forbud mot bruk av enhver form for motor. Fiskeoppsynet er unntatt fra bestemmelsene om båtbruk/påhengsmotor. Fiske fra båt har vikeplikt for fiske fra land. Storfossen med begge kulper i sone 5 er stengt for alt fiske.

UTSETTINGSPÅBUD: Vinterstøinger skal gjenutsettes. Laks og sjøørret under minstemål (henholdsvis 35cm og 30 cm), skal gjenutsettes. Det er påbud om utsetting av all hunnlaks og hannlaks over 80 cm gjennom hele sesongen utenom kvotebestemmelser. Det anbefales sterkt at fisk i begynnende gytedrakt gjenutsettes.

DESINFISERING. Alle som kommer fra andre vassdrag skal desinfisere fiskeutstyret (stenger, vadebukser, redskaper, hov, båter, kano, og annet utstyr). Dette skal gjøres før fisket starter. Det er utplassert sjølinstruerende desinfeksjonsstasjoner som er tilgjengelig hele døgnet. Desinfisering stasjoner finnes i sjøfossen i sone 1, og på baksiden av kiosken ved Torsmoen Camping. Følg instrukser som er satt opp på de ulike stasjonene.

RAPPORTERING: All fangst skal rapporteres fortløpende (også 0 fangst) umiddelbart, og senest 3 dager etter endt fiske, og senest innen 20 september. Siste frist for å hente innbetalt depositum er 30 september på Intersport Finnsnes. Rapporteringsplikten gjelder også gjenutsatt anadrom fisk. Manglende eller for sen rapportering kan medføre at fiskeren ikke får anledning til å kjøpe ytterligere fiskekort. Vinter Støinger av villfisk skal ikke rapporteres, mens støinger oppdrett kan rapporteres. All fisk skal lengdemåles som beskrevet på skjellprøve konvolutt, fra fiskens snute til halefinnas ytterste spiss. 

ANNET: Det kan bli gjort en eller flere evalueringer i løpet av sesongen, og med grunnlag i disse kan det innføres andre bestemmelser/kvoter for deler av fiskesesongen dersom Styret bestemmer det. Det skal tas skjellprøver av all laks. Postkasse med prøver finnes i sjøfossen, gapahuk ved flaet i sone 2, og Torsmoen Camping.  Alle som skal fiske i vassdraget må kjøpe et av lagets fiskekort. Personer som er fylt 18 år skal betale Fiskeravgift til staten. Ungdom inntil 18 år fisker gratis, men det må løse ut kort på Intersport Finnsnes, med 100 kr i depositum.

 

 

 

 

 

 

 

Kortpriser 2021.

Sesongkort Hele Vassdrag. 2500 kr

Grunneierkort.                     2500 kr

Sesongkort Alle vatn           1700 kr

Sesongkort sone 8                 600 kr

Sesongkort Store Svanvann  250 kr

Døgnkort Alle vatn.              250 kr

( 7A,7B,7C, 7D, 7E

Døgnkort Soner:

Sone 1. 300 kr

Sone 2. 500 kr

Sone 3. 350 kr

Sone 3b 250kr

Sone 4. 150 kr

Sone 5. 350 kr

Sone 6. 200 kr

Sone 8.   50 kr

Døgnkort Hele vassdrag  800 kr

Ukes kort 1500 kr

Depositum Sesongkort/Andelskort  500 kr

Depositum Ungdomskort 100 kr